Historie
Symboly
Zastupitelstvo
Úřední deska
Vyhlášky
Aktuality
Podatelna
Skládka
Mikroregiony
Vydáno: 11.04.2024
Ukliďme Hodonín
20. dubna 2024 v 8 hodin u turistického přístřešku na křižovatce
Vydáno: 19.07.2023
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé
sobota 19.08.2023 od 14:00
Vydáno: 24.05.2023
Závěrečný účet obce za rok 2022
- závěrečný účet
- protokol o schválení ÚZ
- zpráva o přezkumu hospodaření/2022
- účetní výkazy/2022
Vydáno: 05.05.2023
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022
- závěrečný účet
Vydáno: 28.03.2023
Ukliďme Hodonín
1. dubna 2023 v 9 hodin u turistického přístřešku na křižovatce
Vydáno: 29.09.2022
Pozvánka na Ustavující zasedání zastupitelstva obce
18.10.2022 v 18:00 hod.
Program: přečtení výsledků voleb, volba starosty a místostarosty, ustavení finančního a kontrolního výboru, hospodaření obce
Vydáno: 29.09.2022
Volby do zastupitelstva obce
Zápis o výsledku
Vydáno: 30.06.2022
Závěrečný účet obce za rok 2021
- závěrečný účet
- protokol o schválení ÚZ
- zpráva o přezkumu hospodaření/2021
- účetní výkazy/2021
Vydáno: 24.05.2021
Závěrečný účet obce za rok 2020
- závěrečný účet
Vydáno: 15.02.2021
Rozpočtová opatření 2020
Vydáno: 09.06.2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
- závěrečný účet
Vydáno: 22.05.2020
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
- závěrečný účet
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
- příjmy, výdaje, saldo, financování
Vydáno: 04.01.2020
Rozpočtová opatření 2019
Vydáno: 19.06.2018
Závěrečný účet obce za rok 2018
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
- příjmy, výdaje, saldo, financování
Vydáno: 30.01.2019
Rozpočtová opatření 2018
Vydáno: 20.12.2018
Rozpočet obce na rok 2019
Vydáno: 20.12.2018
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2018
6) 01.11.2018 - slib členů, volební komise, starosta, místostarosta, finanční a kontrolní výbor, sociální komise, nový plán obce
7) 20.12.2018 - rozpočet a plán 2019, rozpočtové opatření, úprava pozemků, vyřazení drobného dlouhodobého majetku, inventarizace
Vydáno: 01.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Výsledky komunálních voleb, slib zastupitelstva, volby starosty a místostarosty, ustanovení finančního a kontrolního výboru a sociální komise, plán na nové volební období.
Vydáno: 10.09.2018
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2018
1) 12.02.2018 - změny rozpočtu, úprava mezd zastupitelů, výsledky inventarizace a hospodaření 2017, plánované úkoly 2018, povolení novostavby a úprav pozemků,
2) 09.03.2018 - plán obce 2018, obecní pozemky
3) 14.05.2018 - dotace na opravu parkoviště, svazek obcí Komunální služby Hlinecko a SMO ČR, oprava OÚ, pověřenec, vrt, les, volby zastupitelstva
4) 11.06.2018 - pronájem obecních pozemků, kontrola hospodaření obce, závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2017, svazek obcí KSH, přístavba autodílny, zrušení pohledávek
5) 10.09.2018 - vrt, čistička a dotace na pitnou vodu, smlouva přestupky MěÚ Nasavrky, volby do zastupitelstev obcí a Senátu, hospodaření s vodou (chalupáři) a v lese
Vydáno: 25.05.2018
Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních informacích
Příloha k aktivní žádosti subjektu údajů
Vydáno: 25.05.2018
GDPR - informační povinnost
Pověřenec na ochranu osobních údajů.
Vydáno: 02.01.2018
Rozpočet obce na rok 2018
Vydáno: 31.12.2017
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2017
5) 25.09.2017 - přípojka kanalizace, vodovod pro podnikání, rozpočtové opatření č.3, projektová dokumentace čistička, dotace na opravu parkoviště, opravy ve dodárně
6) 20.11.2017 - rozpočtové opatření, oprava vodárny včetně čističky, příprava plánu na rok 2018, chov dobytka uprostřed obce, nový účetní
7) 28.12.2017 - plán a rozpočet obce na rok 2018, inventarizace, práce v lese, oprava bodovy Obecního úřadu
Vydáno: 31.12.2017
Rozpočtová opatření 2017
Vydáno: 27.06.2017
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2017
1) 30.01.2017 - inventarizace obecního majetku, zajištění bezpečnosti silničního provozu, odměny zastupitelstva, kácení stromů a prořezávky, oprava Obecního úřadu, navýšení rozpočtu
2) 31.03.2017 - změna rozpočtu nátěrů el. osvětlení, vratka peněz z mylných loterií, jednání s Policií ČR a SÚS Silnice Chrudim
3) 09.05.2017 - změna rozpočtu BESIP, kupní smlouva/vodovod, směna pozemků, oprava chodníku, projekt/čistička vody, dar pozemků, úprava lesní cesty, radary a vítací cedule, výsledek hospodařenía audit mikroregionů, výhledový rozpočet 2020
4) 26.06.2017 - změna rozpočtu na komunální techniku, radary a informační cedule, úprava chodníků, zpráva o výsledku hospodaření 2016, závěrečný účet, účetní závěrka, ochrana živ. prostředí čp.40
Vydáno: 15.12.2016
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2016
1 - výsledek inventur, stav finančních prostředků obce, stav prověřovaného majetku obce, příprava výroční schůze, zpráva o hospodaření obce za rok 2015
2 - žádost p.Pilaře/obecní cesta-plyn.el.vod.přípojky, vydání peněz ze sbírky na zakoupení RD/Binkovy, kulturní akce/děti, mládež a veřejnost, zajištění plánovaných prací 2016, žádost p.Štěpána/přípojka internet
3 - výsledek hospodaření za rok 2015, audit obce, závěrečný účet hospodaření obce, dotace na plochu okolo vodního zdroje, územní plán obce, prodej obecních pozemků, kalendáře 2017, nákup cedule obce a radarů, kulturní akce k 25 výročí osamostatnění obce
4 - závěr. zpráva vrt, změny rozpočtu, prodej obec. pozemků, dotace prostor u vod. zdroje, ukončení sbírky Binkovi, volby Senát + kraj, rallye Železné hory, přesun kulturní akce, konec pobočky ČS Nasavrky,
5 - dokončení úprav okolí vodního zdroje a cesty, opravy les. cest, les. hospodaření, změna rozpočtu, rozpočty mikroregionů, kupní smlouvy, ukončení sbírky Binkovi, plán obce 2017 - 2018, kácení stromů mimo les
Vydáno: 20.07.2016
Záměr obce
Legalizace obecních pozemků, prodej, pronájem
Vydáno: 05.02.2016
Výroční zpráva obce za rok 2015
Nové přípojky vodovodu, úprava lesních ploch po bývalé skládce, požár domu rodiny Binkovy, oprava stavidla rybníka, výkon státní správy, územní plán obce, 70. výročí osvobození, zrušení SDH, zpráva místostarosty a paní účetní.
Vydáno: 30.12.2015
Usnesení zastupitelstva obce v roce 2015
1 - zpráva o hospodaření obce v r.2014, příprava výroční schůze
2 - rozpočet a plán obce 2015, práce na bývalé skládce, nový zdroj pitné vody, finanční hodpodaření obce
3 - smlouva o požární ochraně, zrušení SDH, odvoz bioodpadu do Hlinska, nákup zvonů na odpady, pamětní deska k 70. výročí osvobození, úprava cesty k novému vrtu, vysvěcení praporu obce, oprava el. osvětlení
4 - zajištění PO, odvoz bioodpadu, hospodaření 2015, zemní práce skládka, zvony na odpad
5 - odvoz bioodpadu panem Antošem, dar částí pozemku obce
6 - finanční pomoc rodině Binkových, změna rozpočtu - požár, vrt, skládka, analýza rizik
7 - změna rozpočtu - záložní vrt, skládka, převod majetku dle studie vodovodu, koeficient daně z nemovitostí, projekt místních ploch, prodloužení přípojek vodovodu
8 - vyhláška o odpadech, bioodpady, dokončení vod. přípojek, plán prací a rozpočet 2016, oprava lesních cest
9 - rozpočet 2016, inventarizace, úprava ploch u vrtu, odkalovací šachta, oprava starého potrubí
Vydáno: 10.04.2014
Rozpočet obce pro rok 2014
Vydáno: 28.01.2013
Rozpočet obce na rok 2013
Vydáno: 09.02.2012
Rozpočer obce na rok 2012
Vydáno: 18.02.2011
Rozpočet obce na rok 2011
Vydáno: 19.02.2010
Rozpočet obce na rok 2010
http://www.ouhodonin.cz
Obec Hodonín, Hodonín 33, 538 25 Nasavrky
IČ: 00654736, telefon: 469 677 275, mobil: 728 156 159
úřední hodiny: Út 19:00-21:00
Obec