Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 31.12.2010.

 

 

Složení výboru: Kulhánek Martin

                           Starý Josef

                           Trpkoš Milam

 

 

Přizváni ke kontrole : Miroslav Blažek – starosta, Mgr.Jan Blažek místostarosta,

                                    Helena Pokorná – účetní, Stan. Kubata před. kon . výboru.

 

 

Jednání: Kontrola vedení účetnictví v průběhu roku a konečný stav financí v r. 2010.

 

Finanční výbor byl průběžně informován o změnách v rozpočtu obce, které schválilo zastupitelstvo, dle podkladů účetní a skutečnosti.

 

Starosta obce vysvětlil proč je zůstatek větší, než se původně plánovalo. Důvodem

změny rozpočtu bylo, přesunuté prostředky na DLHP (dlouholetý plán v les.hosp.)

a dle skutečnosti dotace na něj, oplocení hřiště, nákup stromků pro zalesněnín.

 

Úspora proti plánu vznikla hlavně tím, že jsme nemohli uskutečnit opravu vodního

řádu. Proto se část prostředků přesunula v rámci změny rozpočtu na výše uvedené

úkoly a zbytek  ušetřených peněz bude využit na opravu vodního řádu v roce 2011.

 

Finanční výbor kladně hodnotil práci zastupitelstva a jeho rozvážné financování

daných úkolů . V historii obce jsme neměli ještě nikdy takto velkou úsporu.

 

Na účtě obce je ke dni - 31.12.2010. celkem 571 761.37,- Kč.

 

Hotovost v pokladně je ke dni - 31.12.2010. - 0,- Kč.    

 

Výsledek kontroly: nebylo shledáno žádných závad.

 

Hodnocení: Finanční výbor hodnotil rozvahu a vedení účetnictví za velmi dobré a

                    přínosné pro další dobrý rozvoj obce.

 

 

  V Hodoníně dne 31.12.2010.

 

 

 

                                          Předseda : Kulhánek Martin           ----------------------

 

                                                           Trpkoš Milan                 -----------------------

 

                                                            Starý Josef                    -----------------------