Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.12.2010.

 

 

Složení výboru: Kubata Stanislav – předseda

                           Mojžiš Michal  

                           Blažek Miroslav ml.

 

 

Kontrolní výbor kontroloval během roku plnění usnesení zastupitelstva, ve kterém jsou

zaznamenány potřebné údaje ke schvalujícím řízení a další činnosti obce.

 

Výbor, dále kontroloval během roku hospodářskou činnost obce a konstatoval , že jsou

dodržována všechna zásadní úsporná a poctivá pravidla, pro dobrý finanční růst obce.

Obec má všechny fakturace včas uhrazené a nemá žádné dluhy. Ba naopak, šetrným a hospodárným krokům se její přebytek zvýšil z 337 336,- na 571 761.37,-Kč.  

 

Dále bylo při kontrole kladně hodnoceno dohodnutí odvozu nebezpečného odpadu na

skládku v Nasavrkách, kterou má obec smluvně zajištěnou. Tímto krokem se zamezilo

nekázni některých obyvatel, kteří hazeli nebezpečný odpad do velkého kontejneru.

 

Výbor nebyl spokojen , a také na to důrazně upozornil, že nesvítí místní světla v obci.

Obec za tuto závadu nemohla. Byl povolán na odstranění této závady profesionální el.

p. Čapek , který zjistil , že závada je v překopnutém kabelu, což zavinila firma, která

u p.Jeřábkové prováděla opravu oplocení.Protože je zima, čekáme na příhodnou dobu   

aby se mohla závadu odstranit.

 

Výbor kladně hodnotil údržbu obecních prostor, k čemuž přispělo i zakoupení traktoru

na sekání obecních ploch, včetně hřiště.

 

Kontrolní výbor neshledal žádných závad za které by nesl zodpovědnost Obecní úřad.

 

Hodnocení: Kontrolní výbor kladně hodnotil činnost zastupitelstva a postupné

                   zajišťování plánovaných úkolů.

 

 

V Hodoníně dne 31.12.2010.

 

                 Předseda:               Kubata Stanislav              --------------------

 

                                                Mojžiš Michal                 ---------------------

 

                                                Blažek Miroslav ml.        ---------------------