Zápis ze zasedání okrskové volební komise v Hodoníně, pro volby do zastupitelstva obcí a sněmovny PČR ze dne 27. 9. 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni : Blažek Miroslav, Řezníčková Eva, Štěpánová Ludmila, Kubatová Marie,

                Starý Josef,  Blažková Jitka, Kulhánková Pavlína.

 

 

Program : 1/ Zahájení

 

                 2/ Seznámení s harmonogramem voleb

 

                 3/ - a - Volba předsedy a místopředsedy volební komise

                        b - složení slibu

 

                  4/  Zajištění voleb do zastupitelstva v obci Hodonín a sněmovny PČR 

 

                  5/  Různé – školení zapisovatele a předsedy volební komise         

 

 

Jednání : Zasedání svolal a zahájil starosta obce Miroslav Blažek. Všichni přítomní členové komise byli seznámeni s harmonogramem voleb do zastupitelstva obcí a sněmovny PČR.

Starosta jmenoval svým rozhodnutím č.2. ze dne 6.9.2006 zapisovatele volební komise pani Evu Řezníčkovou a rozhodnutím č.3. ze dne 20.9. 2006. jmenoval členové okrskové volební komise. Zároveň v daném termínu  nahlásil na  pověřený  úřad do  Nasavrk  místo voleb a

zajištění spojení z obecního úřadu.

 

V bodu 3/ bylo přistoupeno k volbě předsedy volební komise.Volba proběhla vylosováním v následujícím pořadí : Předseda komise – pani Ludmila Štěpánová, místopředseda – pani Marie Kubatová, člen komise pani Jitka Blažková, Josef Starý.

Poté bylo přistoupeno ke složení  a podepsání slibu, všech členů komise a zapisovatele.

 

V bodu 4 a 5 byla podána informace o materiálně technickém zabezpečení voleb, které budou probíhat dne 20.10 a 21.10.2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hodonín.

Dále starosta obce připomenul, že školení pro předsedu komise a zapisovatele bude dne 3.10.2006 na Městském úřadě v Chrudimi v zasedací místnosti (  II.patro) v 8.30 hod.

Náhradníkem do okrskové volební komise byla zvolena Pavlína Kulhánková.

 Po krátké diskusi a upřesnění některých informací bylo zasedání ukončeno.

 

 

V Hodoníně dne 27.10. 2006.    

 

         Zapsal : Blažek Miroslav                              Ověřil:

                            starosta