Zápis  ze  zasedání  zastupitelstva  obce Hodonín ze dne  21. 8. 2006.     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přítomni : Mgr. Jan Blažek , Stanislav Kubata, Václav Slanina, Marie Šimonová, Zdenka    

                 Paulusová, Miroslav Blažek.

 

 

 Program , dle přiložené pozvánky

 

            Jednání – Starosta obce informoval zastupitelstvo o zajištění komunálních voleb. Kandidatní listiny byly ve stanoveném termínu včas podány na pověřený úřad do Nasavrk.Všech devět kandidátů splnilo podmínky k registraci a mohou kandidovat do zastupitelstva obce Hodonín. Jsou to: Mgr.Jan Blažek, Stanislav Kubata , Marie Šimonová, Zdenka Paulusová,Václav Slanina, Milan Trpkoš, Josef  Hnízdil , Martin Kulhánek., Miroslav Blažek.

                  

               2 - Skládka nebezpečného odpadů v lese, dle dostupných  informací je  známo,  že  probíhá  druhé  kolo výběrového  řízení  a na přelomu  měsíce srpna a  září  bude  znám  vítěz  soutěže. Zastupitelstvo  kladně hodnotí zdlouhavé výsledky náročné práce. Někteří občané  již ani nevěřili, že by došlo ke kladném   vyřízení našich žádosti. Likvidace skládky  bude pro celou obec obrovské  ulehčení od strašáka , který  nám  mohl

kdykoli zlikvidovat všechny studný a vrty pro zásobování pitnou vodou.

 

               3 – Vodní hospodářství – zastupitelstvo projednalo problematiku zásobování obce pitnou vodou a rozhodlo následovně :  V první etapě provést závazný průzkum, pro nutnost a upřednostnění zajištění některých domácností vodou . Podle průzkumu poté rozhodne o ekonomické variantě zásobování pitnou vodou obec.

 

                4 - Bezdrátový internet – vzhledem ke stálému odkládání napojení obce ne bezdrátový internet přes  Mikroregion ( čekáme na realizaci třičtvrtě roku) , zastupitelstvo pověřilo starostu, aby zajistil jinou firmu k co nejrychlejší realizaci napojení na bezdrátový internet, dle předem projednané nabídky.

 

 

 

 V Hodoníně dne 21. 8 . 2006

 

Zapsal Mgr.Jan Blažek                                           Ověřil