Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 26.6.2006.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Mgr.Jan Blažek, Stanislav Kubata, Václav Slanina, Marie Šimonová, Mir. Blažek.

Omluvena :  Zdena Paulusová.

 

 

Program  – dle přiložené pozvánky

 

Jednání  -  Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem voleb do Parlamentu ČR.                

                  Zároveň vyzvedl práci volební komise, která jako první vyhodnotila a předala

                  výsledky voleb na pověřený úřad do Nasavrk. Všem členům patří poděkování.

 

              2.- Skládka odpadů v lese – Blažek M. informoval zastupitelstvo o průběhu výbě-

                 rového řízení, které zadal Pardubický krajský úřad a které probíhá dvojkolově.

                Z původních nabídek po přehodnocení bude právníkem vylosováno pět uchazečů

                do druhého užšího kola, z něhož výjde vítěz . S vítězem výběrového řízení sepíše

                Krajský úřad Pardubice smlouvu o dílo a po té budeme konečně moci občanům

                obce a široké veřejnosti oznámit, že se podaří zlikvidovat nebezpečnou zátěž v

                katastru naší obce.Tento vlekoucí se problém tížil občany naší obce , kteří měli

               vážné obavy z průniku chemických škodlivin do spodních vod.

 

              3 – Práce v lese – kromě plánované těžby, dle DLHP, jsme během měsíce dubna a 

                  května, vyklidili a spálili klest v lese.