Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 21.2.2006

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přítomni : Mgr.Jan Blažek , Stanislav Kubata, Václav Slanina, Marie Šimonová,

                    Paulusová Zdenka, Miroslav Blažek.

 

 

Program - dle přiložené pozvánky

 

Jednání   - Skládka nebezpečných  odpadu v lese. Starosta obce vysvětlil zastupitelstvu

                   nutnost prodloužení nájemní smlouvy s Pardubickým krajem po dobu dalších pěti    

                   Důvodem je následné monitorování pozemku a podzemních vod . Smlouva se po

                   vyvěšení na úřední desce uzavírá na dobu do 31.12.2013. ( pozemek les  413/1 )   

 

-         Zastupitelstvo zvažuje nabídku Památkového oddělení v Chrudimi o bezplatném

                  převodu křížku v lese u chaloupky na obec.(Křížek je vyhlášen kulturní památkou)

 

                - zastupitelstvo projednalo a po – té schválilo podání občerstvení na výroční schůzi 

                  přítomným občanům zdarma.

 

               - Starosta podal podrobné informace k rychlému bezdrátovému připojení na internet.

                 Vstupní poplatek je 1500-3000,- za montáž do jednoho domku. Potom je možné

                 využívat internet 24 hodin denně i k telefonování za 290,-,bez DPH s ní 340,- .

 

               - V bodu různé byla projednána otázka zimní údržby místních komunikací, kterou

                  nám zajišťuje Farma v Českých Lhotácích - Pátek- Antoš. Bylo konstatováno,že

                 jsou všechny  komunikace udržovány  průjezdné. Zaplacení  pluhování  bude  po    

                 skončení sezóny.

 

 

 

 

V Hodoníně dne 21.2.2006

Zapsal :  Mgr. Jan Blažek                                       Ověřil: