ROZPOČET 2015        
           
  Příjmy  
  Příjmy z prodeje dřeva 1032 2111 597,30  
  Dotace ze státního rozpočtu   4112 54,40  
  Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti   1111 312,00  
  Daň z příjmu fyz. osob OSVČ   1112 58,00  
  Daň z příjmu fyz. osob z kapitálvých výnosů   1113 28,00  
  Daň z příjmu právnických osob   1121 270,00  
  Daň z výnosů DPH   1211 550,00  
  Daň z nemovitostí   1511 140,00  
  Poplatek za komunální odpad   1340 26,00  
  Poplatek ze psů   1341 0,40  
  Odvod výtěž. z provozu loterií   1351 3,00  
  Příjmy z pronájmu pozemků 1012 2131 25,00  
  Příjmy z úroků 6310 2141 1,00  
  Za třídění odpadu 3725 2324 3,00  
  Daň z příjmů za obec   1122 75,00  
        2;143,10  
           
  Výdaje  
  Pěstební činnost - les 1031   92,00  
  Odměny za práci   5021 45,00  
  Nákup sazenic a nátěrů   5139 45,00  
  Pohonné hmoty   5156 2,00  
  Podpora ost. produkčních činností 1032   150,00  
  Nákup služeb (těžba, stahování)   5169 150,00  
  Správa v lesním hospodářství 1036   70,00  
  DoPP - Kos, Bárta   5021 50,00  
  Opravy a udržování   5171 20,00  
  Silnice 2212   10,00  
  zimní údržba DoPP   5169 10,00  
  Pitná voda 2310   449,40  
  Rekonstrukce vodního řádu   6121 430,00  
  Elektrická energie   5154 4,40  
  Opravy a udržování   5171 5,00  
  Ostatní osobní výdaje   5021 10,00  
  Základní školy 3113   0,00  
  Příspěvek do Nasavrk   5321 0,00  
  SPOZ 3399   6,00  
  Věcné dary   5194 6,00  
  Tělovýchovná činnost 3412   7,00  
  Udržování hřiště   5156 3,00  
  Nákup materiálu   5137 2,00  
  Ostatní osobní výdaje   5021 2,00  
  Využití volného času dětí a mládeže 3421   8,00  
  Pohoštění   5175 6,00  
  Nákup materiálu   5139 2,00  
  Veřejné osvětlení 3631   33,90  
  Elektřina   5154 10,90  
  Opravy osvětlení   5173 20,00  
  Odměny za práci   5021 3,00  
  Komunální služby a územní rozvoj 3639   8,00  
  Příspěvek do mikroregionů   5329 8,00  
  Sběr a svoz komunálních odpadů 3722   100,60  
  Nákup služeb AVE Nasavrky   5169 59,30  
                           Tech. služby Hlinsko   5169 12,00  
                            3 x kontejner   5169 22,00  
                            SD Nasavrky (605 x 12)   5169 7,30  
  Sanace skládky odpadů 3721   204,20  
  Ostatní služby   5169 204,20  
  Požární ochrana 5512   3,00  
  Město Nasavrky   5321 3,00  
  Péče o vzhled a veřejnou zeleň 3745   63,00  
  Nákup pohonných hmot   5156 3,00  
  Brigáda   5021 10,00  
  Nákup materiálu   5139 40,00  
  Nákup služeb   5169 10,00  
  Zastupitelstsvo obce 6112   565,70  
  Odměny    5023 425,20  
  Sociální pojištění   5031 86,20  
  Zdravotní pojištění   5032 38,30  
  Mobilní telefon   5162 10,00  
  Cestovné   5173 6,00  
  Činnost místní správy 6171   269,70  
  Mzdy   5021 70,00  
  Knihy   5136 2,00  
  Nákup materiálu   5139 15,00  
  Nákup čekárny   5137 40,00  
  Plyn   5153 21,70  
  Elektřina   5154 6,40  
  Poštovní služby   5161 1,00  
  Telefon   5162 2,50  
  Nákup služeb   5169 35,00  
  Opravy a udržování   5171 30,00  
  Pohoštění   5175 6,00  
  Výstražné SMS, Integrovaný operační systém   5321 4,00  
  Místní územní plán   6119 36,10  
  Výdaje z finančních operací 6310   6,00  
  Služby peněžních ústavů   5163 6,00  
  Pojištění 6320   6,00  
  Pojištění majetku OÚ   5163 6,00  
  Finanční vypořádání r. 2014 6402   11,10  
  ÚZ 98487, 98348   5366 11,10  
  Platba daně z příjmu 6399   75,00  
  Vratka jistiny 8124   4,50  
        2;143,10  
  Vyvěšeno: 5.2.2015        
  Sejmuto:            
  Ve stejném termínu vyvěšeno na el.desce        
  Schváleno v zastupitelstvu obce