Obec Hodonín - rozpočet 2014

PŘÍJMY

rozpočtová

skladba

v tis. Kč

Příjmy z prodeje dřeva

1032

2111

500,00

Dotace ze státního rozpočtu

4112

54,40

Dotace na volby prezidenta ČR

4111

0,00

Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činn.

1111

300,00

Daň z příjmů fyz. os. z sam. výd. čin.

1112

80,00

Daň z příjmů fyz. os. z kapitálových výnosů

1113

30,00

Daň z příjmů právnických osob

1121

250,00

Daň z výnosů DPH

1211

550,00

Daň z nemovitostí

1511

100,00

Poplatek za komunální odpad

1340

27,50

Poplatek ze psů

1341

0,40

Odvod výtěž. z provozu loterií

1351

5,00

Příjmy z pronájmu pozemků

1012

2131

15,80

Příjmy z úroků

6310

2141

1,00

Za třídění odpadu

3725

2324

4,00

Daň z přijmů za obec

1122

96,70

Vratka za zálohu elektřiny – vodárna

2310

2324

2,50

Vratka za zálohu elektřiny – veř. osvětlení

3631

2324

0,20

Vratka za zálohu elektřiny – budova OU

6171

2324

0,60

PŘÍJMY CELKEM

2018,10

VÝDAJE

rozpočtová

skladba

v tis. Kč

Pěstební činnost – les

1031

92,00

Odměny za práci

5021

45,00

Nákup sazenic a nátěrů

5139

45,00

Pohonné hmoty

5156

2,00

Podpora ost. produkčních čin.

1032

190,00

Nákup služeb(těžba, stahování)

5169

190,00

Správa v lesním hospodářství

1036

95,00

Nákup služeb

5169

50,00

Odměny za práci

5021

15,00

Opravy a udržování

5171

30,00

Silnice

2212

10,00

zimní údržba DoPP

5021

5,00

Opravy a udržování

5171

5,00

Provoz veřejné silniční dopravy

2221

2,20

Školní autobus

5323

2,20

Pitná voda

2310

368,20

Rekonstrukce vodního řádu

6121

350,00

Elektrická energie

5154

3,20

Opravy a udržování

5171

5,00

Ostatní osobní výdaje

5021

10,00

Kanalizace

2321

3,00

Nákup materiálu

5239

3,00


Základní školy

3113

0,00

Příspěvek do Nasavrk

5321

0,00

SPOZ

3399

6,00

Věcné dary

5194

6,00

Tělovýchovná činnost

3412

35,00

Udržování hřiště

5156

3,00

Nákup služeb

5169

5,00

Ostatní osobní výdaje

5021

7,00

Investiční výdaje

6121

20,00

Využití volného času dětí a ml.

3421

9,00

Nákup služeb

5169

4,00

Pohoštění

5175

3,00

Nákup materiálu

5139

2,00

Veřejné osvětlení

3631

18,30

Elektřina

5154

13,30

Nákup materiálu

5139

2,00

Odměny za práci

5021

3,00

Komunální služby a územní rozvoj

3639

8,00

Příspěvek do mikroregionů

5329

8,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722

100,00

Nákup služeb AVE Nasavrky

5169

58,70

Tech. služby Hlinsko

5169

12,00

3x kontejner

5169

22,00

SD Nasavrky (605 x 12)

5169

7,30

Požární ochrana

5512

3,00

Město Nasavrky

5321

3,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň

3745

9,00

Nákup pohonných hmot

5156

3,00

Brigáda

5021

6,00

Zastupitelstvo obce

6112

547,00

Odměny

5023

408,00

Sociální pojištění

5031

86,20

Zdravotní pojištění

5032

36,80

Mobilní telefon

5162

10,00

Cestovné

5173

6,00

Činnost místní správy

6171

242,80

Mzdy

5021

75,00

Knihy

5136

2,00

Nákup materiálu

5139

11,00

Plyn

5153

24,00

Elektřina

5154

6,70

Poštovní služby

5161

1,00

Telefon

5162

2,00

Nákup služeb

5169

25,00

Opravy a udržování

5171

50,00

Pohoštění

5175

6,00

Výstražné SMS, Integrovaný oper. Systém

5321

4,00


Místní územní plán

6119

36,10

Výdaje z finančních operací

6310

6,00

Služby peněžních ústavů

5163

6,00

Pojištění

6320

6,00

Pojištění majetku OÚ

5163

6,00

Finanční vypořádání r. 2013

6402

11,50

Uz 98071

5366

11,50

Platba daně z příjmu

6399

96,70

5366

96,70

VÝDAJE CELKEM

1858,70


Schváleno v zastupitelstvu obce: 28.4.2014


Vyvěšeno: 10.4.2014

Sejmuto: 28.4.2014