Rozpočet  2013

 

PŘIJMY                                                        rozpočtová skladba                                v tis. Kč.

 

 

 

Příjmy z prodeje dřeva                                        1032 2111                                             500,0

Dotace ze státního rozpočtu                                         4112                                               54,4

Dotace na volby prezidenta ČR                                    4111                                              24,2

Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činn.                               1111                                             230,0

Daň z příjmů fyz. os. z sam. výd. čin.                          1112                                              50 ,0

Daň z příjmů fyz. os. z kapitálových výnosů               1113                                               20,0

Daň z příjmů právnických osob                                   1121                                              200,0

Daň z výnosů DPH                                                       1211                                             440,0

Daň z nemovitostí                                                         1511                                             102,0

Poplatek za komunální odpad                                       1337                                               27,0

Poplatek ze psů                                                             1341                                                 0,5

Odvod výtěž. z provozu loterií                                     1351                                                 3,0

Příjmy z pronájmu pozemků                                1012 2131                                               10,9

Příjmy z úroků                                                      6310 2141                                                3,0

Za třídění odpadu                                                  3725 2324                                               4,0

          

PŘÍJMY CELKEM                                                                                                      1 669,0

 

 

 

VÝDAJE                 

 

                                                              Rozpočtová skladba                   v tisících korunách

Pěstební činnost – les                            1031                                           60,0

Odměny za práci                                                        5021                                   30,0

Nákup sazenic a nátěrů                                              5139                                   29,0

Pohonné hmoty                                                          5156                                     1,0

 

Podpora ost. produkčních čin.             1032                                         170,0

Nákup služeb(těžba, stahování)                                  5169                                170,0

 

Správa v lesním hospodářství              1036                                            56,5

Nákup služeb                                                             5169                                    50,0   

Odměny za práci                                                        5021                                      6,5

 

Silnice                                                     2212                                          45,0

zimní údržba DoPP                                                    5021                                    15,0

Opravy a udržování                                                    5171                                    30,0

 

 

Pitná voda                                              2310                                          359,8

Rekonstrukce vodního řádu                                       6121                                  350,0

Elektrická energie                                                      5154                                      9,8

 

Kanalizace                                             2321                                               3,0

Nákup materiálu                                                         5139                                      3,0

 

 

Základní školy                                       3113                                            

Příspěvek do Nasavrk                                                 5321                                     0,0

 

SPOZ                                                      3399                                                6,0

Věcné dary                                                                 5194                                       6,0

 

Tělovýchovná činnost                           3412                                              28,0                 udržování hřiště                                                          5156                                       3,0

Nákup služeb                                                              5169                                     25,0

 

Využití volného času dětí a ml.             3421                                             10.0

 

Nákup služeb                                                              5169                                       4,0

Pohoštění                                                                    5175                                       3,0

Nákup materiálu                                                         5139                                       3,0

 

Veřejné osvětlení                                   3631                                              21,0

Elektřina                                                                      5154                                      16,0

Nákup materiálu                                                          5139                                         2,0

Odměny za práci                                                          5021                                        3,0

 

Komunální služby a územní rozvoj     3639                                               8,4

Příspěvek do mikroregionů                                           5329                                       8,4

                              

 

Sběr a svoz komunálních odpadů       3722                                            102,6

Nákup služeb  AVE Nasavrky                                      5169                                     60,5

                        Tech. služby Hlinsko                            5169                                      12,0

                        3x kontejner                                          5169                                      22,8

                        SD Nasavrky    (605 x 12)                    5169                                        7,3       

    

Požární ochrana                                    5512                                               3,0

Nákup služeb                                                                  5169                                    3,0

 

               

Péče o vzhled a veřejnou zeleň            3745                                                9,0

Nákup pohonných hmot                                                 5156                                    3,0

Brigáda                                                                           5021                                    6,0

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce                              6112                                            526,5

Odměny                                                                           5023                               392,0

Sociální pojištění                                                             5031                                 82,0

Zdravotní pojištění                                                          5032                                 35,5                             

Mobilní telefon                                                                5162                                11,0

Cestovné                                                                          5173                                  6,0

 

       

 

Činnost místní správy                          6171                                              200,9

Mzdy                                                                                5021                                64,0

Knihy                                                                               5136                                   2,0

Nákup materiálu                                                               5139                                 10,0

Plyn                                                                                  5153                                 24,6

Elektřina                                                                           5154                                   9,1

Poštovní služby                                                                5161                                   1,5

Telefon                                                                             5162                                   3,5  

Nákup služeb                                                                    5169                                 25,0

Opravy a udržování                                                          5171                                  19,0

Pohoštění                                                                          5175                                    6,0

Výstražné SMS                                                                 5321                                    0,1

Místní územní plán                                                           6119                                  36,1

 

Výdaje z finančních operací                6310                                                   6,0

Služby peněžních ústavů                                                  5163                                   6,0

 

Pojištění                                                 6320                                                   6,2

Pojištění majetku OU                                                        5163                                   6,2   

 

Volby prezidenta ČR                            6118                                                 24,2

                                                                                           5021                                  16,0

                                                                                           5139                                    5,0

                                                                                           5173                                    1,0

                                                                                           5175                                    2,2 

 

Vratka nevyčerpané dotace na volby  6402                                                18,4

do Parlamentu ČR a zast. kraje                                     5366                                  18,4

 

 

Vratka jistiny                                                                   8124                        4,5 

 

 

VÝDAJE CELKEM                                                                                1 669,0 tis. Kč

 

 

Vyvěšeno:  1.2.2012

 

Sejmuto:

 

Schváleno v zastupitelstvu obce: