Rozpočet  2011

 

PŘIJMY                                                        rozpočtová skladba                                v tis. Kč.

 

 

 

Příjmy z prodeje dřeva                                        1032 2111                                             500,0

Dotace ze státního rozpočtu                                         4112                                               60,1

Dotace na sčítání lidu                                                   4111                                                0,5

Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činn.                               1111                                             171,0

Daň z příjmů fyz. os. z sam. výd. čin.                          1112                                                5 ,0

Daň z příjmů fyz. os. z kapitálových výnosů               1113                                               13,0

Daň z příjmů právnických osob                                   1121                                              200,0

Daň z výnosů DPH                                                       1211                                             430,0

Daň z nemovitostí                                                         1511                                               85,0

Poplatek za komunální odpad                                       1337                                               27,0

Poplatek ze psů                                                             1341                                                 0,4

Příjmy z pronájmu pozemků                                1012 2133                                                 8,5

Příjmy z úroků                                                      6310 2141                                                 2,0

Příspěvek na kulturněsportovní akce pro děti      3421 2329                                               20,0

Za třídění odpadu                                                  3725 2324                                                7,5

          

PŘÍJMY CELKEM                                                                                                      1 530,0

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE                 

 

                                                              Rozpočtová skladba                   v tisících korunách

Pěstební činnost – les                            1031                                           43,0

Odměny za práci                                                        5021                                   20,0

Nákup sazenic a nátěrů                                              5139                                   22,0

Pohonné hmoty                                                          5156                                     1,0

 

Podpora ost. produkčních čin.             1032                                         180,0

Nákup služeb(těžba, stahování)                                  5169                                180,0

 

Správa v lesním hospodářství              1036                                            40,0

Nákup služeb                                                             5169                                    40,0   

 

Silnice                                                     2212                                          437,8

Nákup služeb(zimní údržba)                                      5169                                    21,0

Opravy a udržování                                                    5171                                  400,0

Lžíce na prohrnování sněhu                                       5137                                    16,8

 

Pitná voda                                              2310                                          101,7

Rekonstrukce vodního řádu                                       6121                                  100,0

Elektrická energie                                                      5154                                      1,7

 

Kanalizace                                             2321                                               2,0

Pokládání trubek                                                             5169                                   2,0

 

 

Základní školy                                       3113                                            116,0

Příspěvek do Nasavrk                                                 5321                                   116,0

 

SPOZ                                                      3399                                                8,0

Věcné dary                                                                 5194                                       5,0

Vítání občánků                                                           5492                                       2,0     

Občerstvení                                                                 5175                                      1,0

 

Tělovýchovná činnost                           3412                                              73,0                 udržování hřiště                                                          5156                                       3,0

Nákup materiálu                                                         5139                                       5,0   

Nákup služeb                                                              5169                                       5,0

Dobudování oplocení                                                  6121                                     60,0

 

Využití volného času dětí a ml.             3421                                             20,0

Nákup služeb                                                              5169                                       10,0

Pohoštění                                                                    5175                                       10,0

 

 

Veřejné osvětlení                                   3631                                              22,7

Elektřina                                                                      5154                                      13,2

Nákup žárovek                                                             5139                                       2,0

Opravy a udržování                                                     5171                                       5,5

Brigáda                                                                        5021                                       2,0

 

Komunální služby a územní rozvoj     3639                                               7,91

Příspěvek do mikroregionů                                           5329                                     7,9

Výstražné SMS zprávy                                                 5321                                      0,01

                              

Sběr a svoz komunálních odpadů       3722                                              87,5

Nákup služeb                                                                 5169                                   87,5

 

Požární ochrana                                    5512                                               3,0

Nákup služeb                                                                  5169                                    3,0

               

Péče o vzhled a veřejnou zeleň            3745                                                7,0

Nákup pohonných hmot                                                 5156                                    2,0

Brigáda                                                                           5021                                    5,0

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce                              6112                                            530,5

Odměny                                                                           5023                               392,0

Sociální pojištění                                                             5031                                 82,0

Zdravotní pojištění                                                          5032                                 35,5                            

Mobilní telefon                                                                5162                                13,0

Cestovné                                                                          5173                                  8,0

 

Ostatní vnitřní správa – sčítání lidu  6149                                                 0,5

Kancelářské potřeby                                                        5139                                  0,5

       

 

Činnost místní správy                          6171                                              153,1

Mzdy                                                                                5021                                65,0

Knihy                                                                               5136                                   3,5

Nákup materiálu                                                               5139                                  7,0

Plyn                                                                                  5153                                22,1

Elektřina                                                                           5154                                10,0

Poštovní služby                                                                5161                                   1,0

Telefon                                                                             5162                                   3,5  

Nákup služeb                                                                    5169                                 15,0

Opravy a udržování                                                          5171                                  20,0

Pohoštění                                                                          5175                                   6,0

 

 

Výdaje z finančních operací                6310                                                   4,0

Služby peněžních ústavů                                                  5163                                   4,0

 

Pojištění                                                 6320                                                   4,0

Pojištění budovy                                                                5163                                   4,0   

 

 

 

 

Vratka jistiny                                                                   8124                        9,0 

 

 

VÝDAJE CELKEM                                                                                1 841,71 tis. Kč

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 

Schváleno v zastupitelstvu obce: