Rozpočet  2010

 

PŘIJMY                                                        rozpočtová skladba                                v tis. Kč.

 

 

 

Příjmy z prodeje dřeva                                        1032 2111                                             478,8

Dotace ze státního rozpočtu                                         4112                                               79,8

Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činn.                               1111                                             180,0

Daň z příjmů fyz. os. z sam. výd. čin.                          1112                                               16,0

Daň z příjmů fyz. os. z kapitálových výnosů               1113                                                16,0

Daň z příjmů právnických osob                                   1121                                              180,0

Daň z výnosů DPH                                                       1211                                             389,0

Daň z nemovitostí                                                         1511                                               85,0

Poplatek za komunální odpad                                       1337                                               27,5

Poplatek ze psů                                                             1341                                                 0,5

Příjmy z pronájmu pozemků                                1012 2133                                                 8,3

Příjmy z úroků                                                      6310 2141                                                 2,0

Správní poplatky                                                            1361                                                0,5

Za třídění odpadu                                                  3725 2324                                                3,0

Vratka  za elektřinu r.2009                                    3631 2324                                                0,6

Sběr květů z kaštanu                                              1032 2324                                                1,0

          

PŘÍJMY CELKEM                                                                                                      1 468,0

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE                 

 

                                                              Rozpočtová skladba                   v tisících korunách

Pěstební činnost – les                            1031                                           40,0

Odměny za práci                                                        5021                                   20,0

Nákup sazenic a nátěrů                                              5139                                   18,0

Pohonné hmoty                                                          5156                                     2,0

 

Podpora ost. produkčních čin.             1032                                         150,0

Nákup služeb(těžba, stahování)                                  5169                                150,0

 

Správa v lesním hospodářství              1036                                            40,0

Nákup služeb                                                             5169                                    40,0   

 

Silnice                                                     2212                                          120,0

Nákup služeb(zimní údržba)                                      5171                                    20,0

Zpevnění nájezdových mostků                                  5169                                  100,0

 

Pitná voda                                              2310                                          200,0

Rekonstrukce vodního řádu                                       6121                                  200,0

 

Kanalizace                                             2321                                               5,0

Pokládání trubek                                                             5169                                   5,0

 

 

Základní školy                                       3113                                             66,0

Příspěvek do Nasavrk                                                 5321                                    66,0

 

SPOZ                                                      3399                                                9,2

Věcné dary                                                                 5194                                       3,7

Vítání občánků                                                           5492                                       1,0     

Občerstvení                                                                 5175                                      1,0

Kalendáře                                                                   5492                                       3,5

 

Tělovýchovná činnost                           3412                                              47,0                 udržování hřiště                                                          5156                                       2,0

Nákup materiálu                                                         5139                                      30,0   

Brigáda na vybudování oplocení                                5021                                     15,0

Využití volného času dětí a ml.             3421                                             12,0

Nákup služeb                                                              5169                                       10,5

Pohoštění                                                                    5175                                         1,5

 

 

Veřejné osvětlení                                   3631                                              17,0

Elektřina                                                                      5154                                      10,0

Nákup žárovek                                                             5139                                       1,0

Nákup materiálu                                                          5139                                        3,0

Brigáda na prodloužení veř. osv.                                 5021                                       3,0

 

Komunální služby a územní rozvoj     3639                                               10,2

Příspěvek do mikroregionů                                           5329                                     7,7

Nákup služeb                                                                5169                                      2,5

                              

Sběr a svoz komunálních odpadů       3722                                              83,0

Nákup služeb                                                                 5169                                   70,0

Nákup pytlů                                                                   5139                                     1,0

Oprava kontejneru                                                         5171                                   12,0

               

Péče o vzhled a veřejnou zeleň            3745                                                7,0

Nákup pohonných hmot                                                 5156                                    2,0

Brigáda                                                                           5021                                    5,0

 

Zastupitelstvo obce                              6112                                            530,0

Odměny                                                                           5023                               390,0

Sociální pojištění                                                             5031                                 86,2

Zdravotní pojištění                                                          5032                                 35,0                            

Mobilní telefon                                                                5162                                10,6

Cestovné                                                                          5173                                  8,2

 

Činnost místní správy                          6171                                              116,7

Mzdy                                                                                5021                                50,0

Knihy                                                                               5136                                   0,5

Nákup materiálu                                                               5139                                  6,0

Plyn                                                                                  5153                                 25,0

Elektřina                                                                           5154                                   6,7

Poštovní služby                                                                5161                                   2,0

Telefon                                                                             5162                                   1,5  

Nákup služeb                                                                    5169                                 15,0

Opravy a udržování                                                          5171                                   5,0

Pohoštění                                                                          5175                                   5,0

 

 

Výdaje z finančních operací                6310                                                   4,0

Služby peněžních ústavů                                                  5163                                   4,0

 

Pojištění                                                 6320                                                  4,0

Pojištění budovy                                                                5163                                   4,0   

 

 

Finanční vypořádání minulých let     6402                                                    2,4

Vratka za volby                                                                 5366                                    2,4

 

 

Vratka jistiny                                                                   8124                        4,5 

 

 

VÝDAJE CELKEM                                                                                1 468,0 tis. Kč

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 

Schváleno v zastupitelstvu obce: