Plán  obce  Hodonín  na  rok  2007.

                               ------------------------------------------------------------

 

 

 

  1/    Likvidace skládky chemického odpadu v lese

 

  2/    Oprava místní komunikace u domku č.17 – p.Tichá

         - oprava Místní komunikace za panem Trojanem  

 

  3/    Dokončit opravu chodníku u pana Hnízdila

 

  4/   Opravit část chodníku u pana Mojžiše

 

  5/    Oprava části svážnice v lese

 

  6/   Postupná oprava vodního řádu

 

  7/   Práce v lese – těžba a přiblížení, vyklízení klestu

                            sázení stromků, nátěry  proti okusu

 

  8/    Kulturní akce pro děti a mládež

 

  9/   Připojení  jednoho světla na obecní osvětlení nad rybníkem            

 

10/  Údržbové práce na obci – sekání  obecních prostor a hřiště

 

 

 

 

V Hodoníně dne 27.1.  2007

 

Blažek Miroslav

      starosta