Plán na rok 2011.

 

 

 

1) Zajistit projektovou dokumentaci na opravu vodního zdroje v obci.

 

   a) zaměření stávajícího vodního řádu a zapracování do projektu

 

   b) stavební povolení včetně nové smlouvy o uložení břemene

 

 

2) Postupná oprava vodního řádu – I. Etapa, podzim 2011 a II. Etapa 2012

 

 

3) Oprava nájezdů k rodinným domkům

 

     a) oprava propadlé části MK¨

 

     b) oprava chodníku u p Mojžíše

 

 

4) Úprava nájezdu do lesa (v Dolečkách ) a místa u kontejneru

 

 

5) Kulturní akce pro děti a mládež  v sobotu 6. 8. 2011.

 

 

6) Plánované práce v lese, dle DLHP- těžba, přiblížení a  prodej dřeva

    

     + pěstební činnost, sázení stromků, vyžínání a nátěry proti okusu zvěře

 

 

7) Údržba obecních prostorsekání travní hmoty na hřišti a obecní plochy,

                                                    +  úklid chodníku.  

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 24.1. 2011.

Za obec Hodonín:  Blažek Miroslav

                                   Starosta