Vážení spoluobčané,      

                       

        končí čtyřleté volební období, kdy Vás pravidelně seznamuji s plněním plánovaných úkolů zapadajících do strategického a dlouhodobého plánu obce Hodonín. Tento plán byl vypracován poprvé v roce 1990 na 10 let. Podruhé v roce 2000 a tentokráte na 15 let dopředu, končí tedy příští rok 2015.

 

       Mohu zodpovědně a se ctí prohlásit, že se nám spolu se zastupitelstvem podařilo postupně splnit všechny náročné úkoly. Zbývá nám jen v příštím roce dokončit podle projektu rozšíření vodovodní sítě. Zde jsme museli získat souhlas od všech majitelů pozemků a vyběhat spoustu povolení od složek činných ve státní správě. Toto byl také jeden z problémů, který jsme zdědili od bývalého MNV Č. Lhotice. Museli jsme se postarat o novou projektovou dokumentaci, tak jak nám to nařizuje zákon o vodách. Dříve se tento úkol nedal splnit, protože jsme se museli nejprve vypořádat s dlouhodobým problémem -  skládkou chemického odpadu v lese, která by mohla ohrozit čistotu všech spodních vod nejen v Hodoníně.

 

      Vím, že si mnozí z Vás  říkali - to se jim nemůže podařit, protože na to nemá obec peníze. Vždy se podařilo peníze do obce sehnat a s pomocí dotací a částečně s obecních financí   úkoly splnit. Vyžaduje to ovšem nadměrné úsilí, obrovskou vůli a nenechat se jen tak odradit některými nepřejícníky a kritiky. Každá dotace má náročná kriteria a než ji obec získá, musí  projít  přísnou papírovou válkou, která je většinou náročnější než celá akce.

 

     Dále jsme dali do pořádku obecní cestu za panem Trojanem a vyřídili složité majetkoprávní vztahy při odkupování části sousedního pozemku.

 

     Při tom všem jsme dokázali za poslední čtyři roky dokončit plánovanou opravu místních komunikací v hodnotě 1.180.000,- Kč. 

 

     Máte zde vybudované inženýrské sítě, které potřebujete k životu. Záleží jen na Vás, jak je budete individuálně využívat. Jistě víte, že 50 % obcí v ČR je dnes zadluženo. Naší snahou je hospodařit bez dluhů a odpovědně zvyšovat ekonomiku obce, což se nám zatím daří.

 

     Moc dobře si pamatuji, jak těžce se nám a našim rodičům na vesnici dříve žilo. Nebyl zde dlouhodobě žádný pokrok a vše jsme vlastně vybudovali z ničeho. Toto může hlavně posoudit jen ten, kdo zde delší dobu žije a má k obci blízký vztah.

 

     Dnes máme takový rozpočet, že si můžeme po 24 letech dobrého hospodaření, například přikoupit pro obec 3,5 ha lesních pozemků, což nám opět v budoucnu pomůže navýšit rozpočet obce. Je potřeba si ale uvědomit, jak důležité je správné zacházení s tímto lesním majetkem, který zajišťuje dlouhodobě obci stálý příjem financí.

 

      Chtěl bych také poděkovat všem zastupitelům za vykonanou práci v uplynulém volebním období. Samozřejmě i Vám občanům. Važme si práce nejen své, ale také práce těch druhých, vždyť za ní stojí spousta času a úsilí.

 

      Pevně věřím, že půjdete k volbám a tak svými hlasy rozhodnete o dalším vývoji obce. Nenechte se ovlivňovat a vyjádřete svoji svobodnou vůlí podporu kandidátům.

 

 

Přeji Vám všem hodně zdraví a spokojenosti v životě.

 

S úctou Váš

Miroslav Blažek

starosta obce