Historie
Symboly
Zastupitelstvo
Úřední deska
Vyhlášky
Aktuality
Podatelna
Skládka
Mikroregiony

Obec se nachází v severozápadní části Českomoravské vrchoviny na úpatí Železných hor v nadmořské výšce 530 m. Rozloha obce je 696 ha a počet obyvatel 95.

První písemné památky jsou zachovány z r.1329, kdy Vilémovský klášter, vlastněný pány z Lichtenberga, předal pod správu hradu Lichnice mezi jinými i ves Hodonín. Hodonín však vznikl již dříve, původní název byl Godona.

Koncem 14. století náležel Hodonín k oujezdu Bojanovskému. Po dobu husitských válek od r. 1421 do r. 1436 nebylo v kraji žádné vrchnosti. V r. 1436 ale zapsal císař Zikmund bývalé panství Bojanovské i hrad Oheb Janu Hertviku z Rušínova, který byl pánem na Lichnici a Heřmanově Městci.

Podle soupisu osedlých na panství Seč k r.1564 měl Hodonín 12 rolníků (16.století bylo ve znamení etapy zakládání sídel, které co do počtu nebylo již nikdy předstiženo). Poslední český majitel Karel Záruba v r. 1628 panství prodal Františku de Couriers, který již vlastnil panství Nasavrcké a pod které spadal Hodonín až do 1.svět. války.

R.1839 byl Hodonín přičleněn k obci Libkov a v r. 1920 se osamostatníl. V r. 1964 byl opět sloučen s Českými Lhoticemi.

V r.1990 se obec osamostatnila, což přispělo k vylepšení ekonomiky a rozvoje obce.

V letech 1991-93 proběhla rekonstrukce , 1993-96 se podařilo dokončit opravu kanalizace, rekonstrukci osvětlení a chodníků. V r.1997 je zpracován projekt na plynofikaci obce a roky 1998-99 probíhají ve znamení realizace zavádění plynu do obce. Období 1999-2000 představuje rekonstrukci místní komunikace a roku 2003 je prodlouženo její osvětlení, v r.2004 opravena hráz vodní nádrže, 2004-2005 vybudováno hřiště, 2005 opraveny lesní cesty a připraven projekt na elektropřípojku ke skládce, o rok později zahájena likvidace skládky. Křížek s okolím je restaurován v r.2006, ve stejném roce připraven projekt na opravu vodovodu, jehož realizace je naplánována na období 2007-08. Rozpočet obce má hodnotu 886.000 Kč.

2008/09 - projektová dokumentace na rekonstrukci vysokého napětí NN - kabelové přípojky po celé obci Hodonín v zemi.

2010 - realizace celé stavby ČEZ včetně revize a kolaudace.

2011 - přípravné práce na opravu cesty k vodnímu zdroji včetně terénní úpravy prostoru vodního zdroje. Zpracování projektové dokumentace na opravu vodního zdroje.

Obec je závislá na dopravě a možnosti pracovních příležitostí v okolních obcích (Nasavrky). V obci je zastoupeno trvalé bydlení a rekreace (chalupáři), pracuje zde Sbor dobrovolných hasičů. Je zpracována ÚS, kde jsou navrženy plochy na bydlení, sport a výrobu včetně řešení dopravy a infrastruktury.
http://www.ouhodonin.cz
Obec Hodonín, Hodonín 33, 538 25 Nasavrky
IČ: 00654736, telefon: 469 677 275, mobil: 728 156 159
úřední hodiny: Út 19:00-21:00
Obec
ou.hodonin@post.cz   ou.hodonin@tiscali.cz